Magasinet Aqua

Svensk Simidrotts magasin Aqua ges ut fyra gånger om året till alla licensierade simidrottare gammal som ung, samt klubbar och anläggningar i Sverige. Artikeln om Anna nedan har jag dessutom skrivit, you can call me a one stop shop.

STARK Magasin

Jag har regelbundet ryckt in på formfronten på STARK Magasin, en träningstidning med målgruppen hårt tränande män och kvinnor mellan 18–50 år.

Smått är också gott

Jag gör även mindre trycksaker, exempelvis annonser till print, inbjudningar, broschyrer, affischer, flyers och social media-assets.