Välj en sida


FRIDA
ges ut av Aller Media och är Sveriges största plattform med unga tjejer som målgrupp. Hit har jag bidragit med artiklar för den tryckta tidningen – har du exempelvis järnkoll på hur du får fler följare på Instagram?