Välj en sida

KULTURVÄRDEN är ett prisbelönt magasin och ett av Statens fastighetsverks främsta verktyg för att ge tillträde till miljöer svenskarna inte får besöka. I Kulturvärden har jag skrivit artiklar, exempelvis om den exakta konsten att inte skada Riddarholmens fastigheter i samband med bygget av Citybanan.