Välj en sida

STARK MAGASIN är tidningen som gör läsarna starkare, snabbare och smidigare. Vårt långa samarbete började med tioveckorspraktiken under journalistutbildningen, några år senare har jag multitaskat på de flesta redaktionella positioner: journalist, fotograf, redaktör och art director. Jag har bidragit med idéer, korta texter och vidsträckta reportage, plåtningar, reportageresor både inrikes och utrikes, redesign, korrekturläsning, layout, annonsutformning… Det kanske skulle gå snabbare att räkna upp delarna jag inte varit involverad i.