Välj en sida

DJURENS RÄTT är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation som i skrivande stund har över 40 000 medlemmar. Tidningen Djurens Rätt är en av pelarna i organisationens kommunikation som bidrar starkt till att medlemmar stannar och värvas.

Jag vikarierade som redaktör och genomförde Tidningen Djurens Rätt från första möte om innehållet till korrläsning inför tryck. Till sista numret under vikariatet ledde jag en omfattande redesign, där jag tog fram nya redaktionella format. Självklart har jag gjort många insatser med pennan: allt från korta nyhetstexter till personporträtt och reportage (ofta av konsumentjournalistisk eller politisk karaktär). Då och då har det också blivit reportage- och porträttfotografering.