SVENSKA DJURSKYDDSFÖRENINGEN är en av Sveriges äldsta djurskyddsföreningar, som ger ut medlemstidningen Djurens Värld fyra gånger per år. Jag har bidragit med texter om djurskyddsfrågor och storytelling om föreningen.