Välj en sida

THE BODY SHOP har 3000 butiker i över 66 länder, kundmagasinet Everybody går till över 350 000 klubbmedlemmar i Sverige och Danmark fyra gånger per år. Magasinets fokus är storytelling kring företagets värden, hållbarhetsprojekt, kampanjer och produkter. Jag har bidragit med idéer, texter av både storytelling- och copykaraktär, bildinsamling, korrespondens med översättare, korrekturläsning och insatser med porträttobjektivet samt i InDesign.